Nadaljevanje razprave o NGT (novih genskih tehnikah evropskem parlamentu)
in pritiskih na hitro sprejetje uničevalnega zakona (za naravo in naše zdravje)

Zeleni in levica v evropskem parlamentu edini proti novemu zakonu o gensko spremenjenih pridelkih

Robert Hodgson, 27. oktober 2023

Različne skupine EPP, S&D, Renew, ECR in ID so enotno podprle predlagano manjšo regulacijo pridelkov, pridelanih z uporabo novih genomskih tehnik (NGT), in pozvale k pospešitvi pogajanj – v popolnem nasprotju z Zelenimi/ EFA in Leve skupine, ki so z ostalimi našle skupni jezik le v nasprotovanju patentiranju novih poljščin.

Stališča so postala jasna med četrtkovo razpravo o uredbi NGT v odboru Evropskega parlamenta za kmetijstvo, kjer so največje poslanske skupine in desničarske obrobne stranke pozdravile predlog za odstranitev pridelkov, pridelanih z novimi tehnikami urejanja genov, iz obsega GSO direktive iz leta 2001, ko je gensko spreminjanje pomenilo vstavljanje tujega gena v genom druge vrste.
Poleg tega se je pet političnih skupin strinjalo s poročevalko Veroniko Vrecionovo iz nacionalne konservativne skupine ECR, da bi moral odbor AGRI pospešiti sprejetje svojega mnenja o predlogu v skladu z odločitvijo vodilnega odbora za okolje, da sprejme svoj osnutek poročila o predlogu 11. januarja v upanju, da zaključimo pogajanja s Svetom EU pred volitvami v EU junija.

Med razpravo je Vrecionova kritizirala omejitev števila nukleotidov DNK na 20 baznih parov, ki jih je mogoče spremeniti v genomu, da bi končni pridelek sodil v najbolj rahlo regulirano kategorijo 1 – stopnjo genomske variacije, za katero Komisija meni, da bi se lahko pojavila naravno, tako da je sev mogoče obravnavati kot naravno rastlino, brez potrebe po označevanju živil, ki se prodajajo potrošnikom, kot gensko spremenjenih.
“To ne odraža splošne trenutne prakse, kjer je lahko na tisoče modifikacij, zato menim, da bi se morali osredotočiti na kakovost, ne na količino,” je dejala Vrecionova. Kritizirala je tudi prepoved uporabe pridelkov I. kategorije z ekoloških kmetij. Govorci iz skupin EPP, S&D, Renew in ID so se strinjali o obeh točkah.

Klaus Berend, višji uradnik v generalnem direktoratu Evropske komisije za zdravje in varnost hrane, je dejal, da številka 20 odraža “tipično vrsto genskih sprememb, ki se pojavljajo pri konvencionalni reji”, in da je predlog, da se certificiranim ekološkim kmetijam prepove njihova uporaba odražal zahteve “velike večine” kmetov v sektorjih. Edina točka, s katero se je večina vprašanih strinjala, je bila, da takšnih obratov ne bi smelo biti mogoče patentirati, kar bi tvegalo, da bi nekaj multinacionalk oblikovalo monopol. Če so pridelki kategorije 1 res enakovredni naravno vzrejenim vrstam, “preprosto ne morejo biti predmet patentnega prava”,  je dejal Peter Jahr iz skupine EPP.

Barend je pojasnil, da trenutno “ni dovolj informacij, da bi Komisija podala konkretne predloge za izključitev takšnih rastlin” iz patentne zaščite, vendar je dejal, da bo kolegom poslancem sporočil zaskrbljenost, da je rok 2026 za dokončanje pregleda zadeve preveč pozen.

V razpravi, ki je na momente postala vroča, so skupine Zelenih in Levice jasno izrazile svoje nasprotovanje celotnemu predlogu NGT, ki ga vidijo kot deregulacijo rastlinske znanosti po sodbi Sodišča EU iz leta 2018, da nove gensko spremenjene rastline trenutno spadajo v področje uporabe obstoječe direktive o GSO. Nemški zeleni Martin Häusling je poročevalca in zaveznike obtožil, da “skušajo [zakonodajo] prehiteti, da ni javne razprave”, in dejal, da je predlog “povsem političen” in ne znanstveno utemeljen.

Luke Ming Flanagan iz Levice je trdil, da je evropska javnost v veliki večini proti gensko spremenjeni hrani in obtožil podpornike predloga hinavščine, ko so trdili, da bi lahko pridelki NGT zmanjšali potrebo po uporabi pesticidov v skladu s cilji zelenega dogovora. “To zdaj uporabljate kot trojanskega konja; vseeno vam je za uporabo pesticidov, je rekel.

Poslanka skupine S&D Clara Aguilera, ki je govorila prek tolmača, je ponovila besede kolegov iz skupin, ki se zavezujejo glede tega vprašanja, in trdila, da pridelki, katerih genomi so bili urejeni z uporabo ciljnih tehnik mutageneze, preprosto niso gensko spremenjeni organizmi. “Večina družbe verjame, da so gensko spremenjeni organizmi slabi – ne vedo, kaj so gensko spremenjeni organizmi, vendar so skoraj prepričani, da so slabi,” je dejala.

Poročilo švedske članice skupine EPP Jessice Polfjärd o predlogu, v katerem na splošno podpira stališče Komisije, vendar pravi, da bi bilo treba omejitev 20 nukleotidov za rastline kategorije 1 pomnožiti, da bi odražala število kopij kromosomov v poliploidnih genomih, kot je ta pšenice. Člani odbora AGRI, ki je pridruženi odbor in je pristojen za nekatere dele predloga, imajo do 9. novembra čas za predložitev morebitnih predlogov sprememb.
Med povezanimi novicami je skupina za kampanjo Corporate Europe Observatory ta teden objavila neodvisno pravno analizo, ki ugotavlja, da so določbe o enakovrednosti z naravno vzgojenimi rastlinami “poljubne” in nimajo “tehnične in znanstvene podlage” ter da “Komisija morda krši pogodbo, saj ne zagotavlja visoke ravni varstva potrošnikov, saj ti ne bi bili na noben način obveščeni o NGT kategorije 1.”

0
zaporedna objava